AVÍS LEGAL

Benvingut a l’Espai Web de GR.INSTAL, S.L.

A continuació li exposarem les condicions d’us d’aquest Espai Web. La navegació per aquest Espai Web li atorga el rol d’usuari del mateix i, per tant, accepta les clàusules detallades en aquest document.

1 – IDENTIFICACIÓ

De conformitat amb el disposat a l’article 10 de la «Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de Sociedad de la Información y Comercio Electrónico«, s’informa que grinstal.com, grinstal.es i grinstal.cat són dominis web de l’empresa GR.INSTAL, S.L. amb domicili social en C/ Àngel Guimerà, 132 Baixos, 17190 SALT (Girona) i amb telèfon +0034972400303

La societat es denomina GR.INSTAL, S.L. amb CIF: B17415290 que figura inscrita en el Registre Mercantil de Girona: Tom 718, Foli 155, Fulla Núm. GI-13.715, Inscripció 1ª NIF B-17/415.290

2 – NORMES D’UTILIZACIÓ

L’Usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit de l’Espai Web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment, la moral i bones costums generalment acceptades i l’ordre públic.

Queda prohibit realitzar, per la seva part, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d’aquest Espai Web o un mal funcionament del mateix, incloent la introducció de virus o similars.

3 – PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Les pàgines de l’Espai Web i la informació o els elements que conté, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, vídeos i també logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, estan protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals GR.INSTAL, S.L. o les empreses del seu grup són titulars o llicenciatàries legítimes.

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, sense l’autorització prèvia i expressa de GR.INSTAL, S.L.

4 – RESPONSABILITAT

La nostra intenció és la d’oferir un Espai Web que ofereixi un funcionament continuat i de màxima qualitat.

De totes formes, l’informem que no podem garantir l’accés continuat, i que les pàgines es puguin trobar impedides, o interrompudes per factors o circumstàncies alienes a la nostra voluntat.

GR.INSTAL, S.L. no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles mitjançant enllaços, hipervincles o links.

GR.INSTAL, S.L. no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar, entre d’altres de:

  • Interferències, interrupcions, fallides, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions.
  • Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i qualsevol medi de comunicació.
  • Ús indegut o inadequat de l’Espai Web.
  • Errors produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del mateix.

L’usuari, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d’aquest Espai Web, podrà ser reclamat dels danys o perjudicis causats.

Així mateix, l’usuari respondrà enfront a qualsevol dany i perjudici, que es derivi de l’ús per la seva part de “robots”, “spiders”,… o eines similars fetes servir amb la finalitat demanar o extreure dades o de qualsevol altre actuació per la seva part que imposi una càrrega fora del normal sobre el funcionament de l’Espai Web.

5 – POLÍTICA DE PRIVACITAT I DE PROTECCIÓ DE DADES

En la navegació pel nostre Espai Web és possible que es recopilin de vostè certes dades de caràcter personal, necessàries per la prestació dels serveis sol·licitats.

En concret vostè ens pot proporcionar informació en els següents apartats:

  • Contacte, Preguntes freqüents, Escriure opinió: Es recopilen dades bàsiques de contacte per poder respondre a qualsevol pregunta que vostè ens faci.
  • Enquesta de satisfacció: Es recopilen dades bàsiques de contacte i opinió sobre els nostres serveis per poder respondre a qualsevol pregunta que vostè ens faci i fer-nos reflexionar en possibles millores per l’empresa.
  • Busques feina?: Es recopilen dades bàsiques de contacte i vostè ens pot adjuntar el seu currículum, que tindrem en compte per escollir-lo en una possible vacant a l’empresa. El seu currículum no s’emmagatzema a l’empresa. Si vostè no és escollit perquè no hi ha vacants es destrueix de seguit.
  • Comandes: Formulari particularitzat per usuaris o clients registrats on es recopilen dades bàsiques de contacte per poder respondre al servei que vostè ens demani.

De conformitat amb el que disposa la «Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal«, l’informem que les dades subministrades per vostè en alguns apartats anteriors, quedaran incorporades en un fitxer automatitzat, titularitat de GR.INSTAL, S.L. amb la finalitat de prestar els serveis que ens sol·licita.

La informació personal recollida s’emmagatzema en una base de dades propietat de GR.INSTAL, S.L., qui assumeix les mesures d’àmbit tècnic, organitzatiu i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació de conformitat amb el que disposa la «Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal«, i resta de legislació aplicable.

Vostè ens autoritza a enviar-li ofertes de productes i serveis que poguéssim considerar del seu interès, sempre relacionades amb la nostra activitat, excepte en el cas en que vostè ens manifesti el contrari, mitjançant comunicació escrita dirigida a GR.INSTAL, S.L., C/ Àngel Guimerà, 132 Baixos, 17190 SALT (Girona) o be enviant un correus electrònic a info@grinstal.com

En qualsevol moment vostè pot exercir el dret d’accedir, rectificar i, en el seu cas, cancel·lar les dades de caràcter personal, mitjançant comunicació escrita dirigida a GR.INSTAL, S.L., C/ Àngel Guimerà, 132 Baixos, 17190 SALT (Girona) o be enviant un correus electrònic a info@grinstal.com

Preguem ens comuniqui qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal amb la finalitat que la informació estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors. Així mateix, amb l’acceptació d’aquest avís legal, reconeix que la informació i les dades personals recollides són exactes i veraces.

6 – ÚS DE COOKIES

L’Espai Web de GR.INSTAL, S.L. utilitzarà cookies quan l’usuari navegui per ell. Les cookies s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir el nom i cognoms de l’Usuari. L’usuari te l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador.

7 – LEGISLACIÓ

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l’ús d’aquest Espai Web serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.