Breu història

GR.Instal SL va iniciar la seva activitat, com a tal, l’any 1994. Amb el temps hem format un equip humà molt qualificat, i disposem de la tecnologia i equipaments necessaris per dur a terme la majoria de projectes relacionats amb les instal·lacions.

L’estructura actual de l’empresa ens permet treballar amb un alt grau d’especialització, però mantenint un tracte molt individualitzat amb els clients.

Disposem d’una seu ben equipada, amb una superfície útil de 630m2, dels quals 70m2 es destinen a taller propi, 500m2 a magatzem de material i 60m2 a oficines.

grinstal-taller

L’empresa es dedica principalment al disseny, execució, manteniment i/o reparació d’instal·lacions en els següents àmbits:

 • Electricitat
 • Fontaneria
 • Gas
 • Climatització
 • Informàtica

Amb els anys, cal destacar l’augment de sectors d’activitat. GRInstal SL, amb la voluntat d’adaptar-se a les noves necessitats del mercat, ha anat adoptant les sistemàtiques de treball necessàries per treballar en els camps de:

 • Energies renovables
 • Energia solar fotovoltaica i tèrmica
 • Eficiència energètica
 • Domòtica
 • Prevenció i control de la legionel·losi

ISO 9001:2008

Des dels seus inicis GR.Instal SL va néixer amb la voluntat d’oferir un servei d’alta qualitat, orientat a obtenir la satisfacció del client i la millora continua. És per això que l’obtenció del certificat del sistema de gestió de la qualitat segons ISO 9001 va esdevenir uns dels nostres objectius principals.

L’any 2001 es va obtenir l’esmentat certificat, per tant, la nostra empresa disposa d’un sistema de gestió de qualitat consolidat, el seguiment del qual, permet a l’organització:

 • Disposar d’una sistemàtica per la revisió dels processos i els seus respectius indicadors amb la finalitat de definir objectius, plans de qualitat i detectar línies de millora contínua.
 • Estar orientada a aconseguir la satisfacció del client.
 • Realitzar estrictes controls de qualitat de les execucions, manteniment i reparacions efectuades.
 • Compromís i participació del personal.
 • Prendre decisions basades en l’anàlisi de dades.
Certificat ISO 9001:2008

ISO 9001:2008

La Direcció de GR.Instal SL estableix que:

La Política de qualitat de la nostra empresa està orientada a aconseguir la satisfacció dels clients i garantir la qualitat durant l’execució, reparació i manteniment d’instal·lacions de fontaneria, aigua calenta sanitària, baixa tensió, gas, informàtica i climatització.

Per aconseguir l’aplicació eficaç d’aquesta política s’hauran de tenir en compte els aspectes següents:

 • Formar, implicar i responsabilitzar a tot el personal en la consecució de la política i objectius de l’empresa.
 • Desenvolupar i mantenir el Sistema de Qualitat per tal que compleixi els requisits de la norma UNE-EN-ISO 9001.
 • Adoptar el compromís de millora contínua.
 • Definir documentalment i difondre la política de qualitat a tot el personal.
 • Complir els requisits legals aplicables a les activitats del serveis que es presta i altres requisits que es puguin subscriure.
 • Utilitzar els mitjans més idonis per a conèixer i actualitzar les necessitats i expectatives dels clients que serviran de base per a establir els requisits del servei i assegurar la satisfacció d’aquestes necessitats i expectatives.
 • Procurar els recursos tecnològics innovadors en la mesura que la seva rentabilitat econòmica o estratègica es consideri provada i que els recursos disponibles així ho permetin.
 • Aprovació periòdica d’objectius de qualitat mesurables i assignació de responsabilitats pel seu seguiment i consecució.
 • Aplicar les mesures necessàries per a preveure els defectes.
 • Que totes les no conformitats s’analitzen i es posen en pràctica les accions correctores i preventives.

Un equip de treball amb experiència en el sector

Pere Canals

Alma màter

José Luis Romero

Dep. Gestió

Des de 1994

Josep Mª Calvo

Dep. Gestió

Des de 1994

Mª Àngels Nicolàs

Dep. Administració

Des de 2002

Josep Pararols

Operari

Des de 2005

Carlos Garcia

Operari

Des de 2007

Manel Navarro

Operari

Des de 2010

Lydia Calvo

Dep. Facturació

Des de 2011

Oscar Rodríguez

Dep. Tècnic

Des de 2012

Manolo Cuadrado

Operari

Des de 2013

Joan Yáñez

Operari

Des de 2014

miquel-arnau
Miquel Arnau

Operari

Fundador

albert
Albert Gannau

Operari

Des de 2016

cristian
Cristian Silvera

Operari

Des de 2016

ivan-romero
Iván Romero

Operari

Des de 2016

Objectius Bàsics